Velthuysen Group

Particulieren

Voor particulieren verzorgen wij, naast het geven van adviezen, onder andere:

  • Aangiften inkomstenbelasting met daarbij de meest gunstige verdeling van aftrekposten over de fiscale partners
  • Voorlopige teruggaaf
  • Controleren van aanslagen (wij ontvangen rechtstreeks van de belastingdienst elektronische kopieën)
  • Bezwaarschriften
  • Hulp bij aanvraag van kindertoeslag/zorgtoeslag
  • Regelen van uitstel
  • Planning en aangifte schenking/erfbelasting
  • Beantwoording van vragen van de belastingdienst
  • Bemiddeling bij financiële en fiscale aangelegenheden echtscheiding

Bedrijven

Diverse werkzaamheden, lees verder

Particulieren

Diverse werkzaamheden, lees verder

Ondernemers

Diverse werkzaamheden, lees verder